Immersiequiz 5GT – 15 février 2017

« De immersiequizz was heel leuk. We waren in verschillende groepjes verspreid, met leerlingen van 5de immersie uit andere scholen. Het was echt een gezellige namiddag in St-Louis en ook een goede gelegenheid om Nederlands te praten. De vraagjes en uitdagingen waren ook heel leuk en er was een opwindende sfeer!! »
Tracy